🚫 «انتقال آب دریای خزر غیرقانونی است»

🚫 "انتقال آب دریای خزر غیرقانونی است"

🔶علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، سند توسعه آب سفارشی سمنان را فاقد "وجاهت قانونی" خواند.او گفت: «اقداماتی که در زمینه طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور در استان سمنان صورت می گیرد، قانونی نیست.»

🔶او با هشدار نسبت به "اثرات مخرب زیست محیطی" گفت که "مردم مازندران، گیلان و گلستان اجازه نمی دهند که فاجعه دریاچه ارومیه دوباره تکرار شود."