اولین دادگاه متحرک جهان در امارات با ۲ قاضی و ۶ کارمند هر روزه به دادخواست مردم رسیدگی می‌کند

اولین دادگاه متحرک جهان در امارات با 2 قاضی و 6 کارمند هر روزه به دادخواست مردم رسیدگی می‌کند

مسئولان اماراتی هدف از راه اندازی این دادگاه را دسترسی سریع مردم و شهروندان اماراتی به دادگاه و حل مشکلات آنان اعلام کردند 👌🏻