میگن این جاده تو چینه. کسانی که تخصص شون تبدیل جنگل و دریا به بیابونه

میگن این جاده تو چینه
تصور کنید ساخت این پل روگذر رو میدادن کسانی که روگذر شهید کلانتری رو روی #دریاچه_ارومیه زدن!
کسانی که تخصص شون تبدیل جنگل و دریا به بیابونه.😞😞