۳۸ تریلیون دلار هزینه لازم است تا بتوان به انسانهای روی کره زمین فقط به مدت ۶ ماه اکسیژن رسانی کرد!

۳۸ تریلیون دلار هزینه لازم است تا بتوان به انسانهای روی کره زمین فقط به مدت ۶ ماه اکسیژن رسانی کرد!
اما درختان این کار را رایگان برای ما انجام میدهند!
هرجا مقدور بود درختی بکاریم[email protected]