🔸سریع و خشن حیات وحش.. (فیلم از آرش اینانلو)

🔸سریع و خشن حیات وحش

🔸در این فیلم یوزپلنگ آسیایی یک خرگوش را ‌ در پارک ملی توران شاهرود ‌شکار می کند. (فیلم از آرش اینانلو)