ما دهه ۶۰ ی ها دبستان اینجوری امتحان میدادیم، فقط اونی که خوابیده 😂

ما دهه ۶۰ ی ها دبستان اینجوری امتحان میدادیم، فقط اونی که خوابیده 😂
جالبه که هرچه محرومیت بیشتر بود موفقیت هم بیشتر...حالا بچه های امروز میگن ما از درس خوندن خسته شدیممم..