رای انقلابی پارلمان اروپا به حذف پلاستیک یکبارمصرف از بازارهای قاره سبز

رای انقلابی پارلمان اروپا به حذف پلاستیک یکبارمصرف از بازارهای قاره سبز

🔹اعضای پارلمان اروپا در یک رای گیری تاریخی به حذف استفاده از پلاستیک یکبارمصرف و به قانون منع استفاده از آن رای مثبت دادند.