🔵تلویزیون نشنال‌جئوگرافیک برای داشتن و پخش این کلیپ ناب از (توفان هاروی).۱ میلیون دلار پرداخت کرده است 😳

🔵تلویزیون نشنال‌جئوگرافیک برای داشتن و پخش این کلیپ ناب از (توفان هاروی)
1 میلیون دلار پرداخت کرده است 😳
❗️با دیدن این ویدیو نفس تو سینه حبس میشه 😱