🔴 ٧٧ درصد از زمینهای خوزستان زیر آب است/ توزیع نادرست آب در خوزستان عامل خشک شدن تالابها و ایجاد کانونهای گرد وغبار

🔴 ٧٧ درصد از زمینهای خوزستان زیر آب است/ توزیع نادرست آب در خوزستان عامل خشک شدن تالابها و ایجاد کانونهای گرد وغبار

کلانتری،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

🔺با آب کم می خواهیم انتظارات زیادی در کشور را برآورده کنیم و به همین خاطر کم ترین بازدهی برای جایی است که فراوانی آب است.

🔺طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، در حالی که متوسط بازدهی آب در کشور، ۴۵ سنت به ازای هر متر مکعب است، در خوزستان پر آب، این رقم به ١٢ سنت به ازای هر متر مکعب می رسد!

‼️به رغم منابع آبی فراوان در خوزستان، شاهد خشک شدن تالاب شادگان هستیم و این در حالی است که ٧٧ درصد زمین های استان زیر آب است و همین توزیع نادرست آب در خوزستان منجر به ایجاد کانون ها و طوفان های گرد و غبار، خشک شدن تالاب های هورالعظیم و شادگان و بسیاری چالش های محیط زیستی دیگر شده است.