ببینید واسه نجات یه گوزن از دریاچه‌ی یخ‌زده و برگردوندنش به طبیعت چه زحمتی میکشن …👌

ببینید واسه نجات یه گوزن از دریاچه‌ی یخ‌زده و برگردوندنش به طبیعت چه زحمتی میکشن...👌

#انسانیت