موش‌های نر برای جلب توجه موش‌های ماده، آواز عاشقانه می‌خوانند!

موش های نر برای جلب توجه موش های ماده ، آواز عاشقانه می خوانند !

این آواز خواندن با صدای ماورا صوت خوانده می شود که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست!