🔺تصویر پاکبان شهرداری که برای بازکردن کانال فاضلاب به زیر یک پل رفته است

🔺تصویر پاکبان شهرداری که برای بازکردن کانال فاضلاب به زیر یک پل رفته است.ای کاش یاد بگیریم در خیابان زباله نریزیم.تا کی قراره نسبت به محیط زندگی مان بی تقاوت باشیم😔@zistbomeshomal