استحصال آب شیرین از هوای بیابان!.. 👌

استحصال آب شیرین از هوای بیابان !

شاید باورتون نشه ولی ، محققان دانشگاه MIT و برکلی کالیفرنیا دستگاه جدیدی را ساختند که قادر است با استفاده از نور خورشید ، از هوا ، آب استخراج کند ! 👌