اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


‍ 🌱🌍.. ✅ چرا آب دریاها شور است؟.. ⭕️ Why is the ocean salty?

🔰 این سوالی است که بسیار از افراد شنیده می‌شود و همیشه جواب درستی به آن داده نمی‌شود …🔰 بسیاری از مردم، شوری آب دریاها را، خوش ندارند و می‌پندارند که اگر آب دریاها شیرین بود، بهتر بود. چرا آب دریاها شور است؟ با آنکه همه رودخانه هائی که در روی زمین، به دریاها می‌ریزند، دارای آب شیرین هستند! چه کسی این نمک فراوان را در آب دریا ریخته و چرا ریخته، این نمک از کجا آمده؟ آیا تمام شدنی نیست؟. به این سوال می‌توان از دو جهت بررسی کرد:.۱⃣ مقاومت آب شور، در برابر فساد، از آب شیرین، بیشتر است. اگر آبهای اقیانوسها شیرین، می‌بود، خطر فاسد شدن و گندیدن آنها، بسیار بود. اگر آبهای دریاها بگندند، زنده‌ای در کره زمین، باقی نخواهد ماند، بوی گند و تعفن آب، موجود زنده‌ای را باقی نخواهد گذارد. آبهای گندیده، بهترین جا، برای زندوزای حشرات، بویژه حشره‌های سمی می‌باشند. ...
  • گزارش تخلف

🔴 اگر دعوا در استان‌ها بر سر آب شروع شود، مسلمان و کافر و چپ و راست نمی‌شناسد!

مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی:. ⚠️علم، مهارت و عزم کافی برای حل مسائل کشور وجود ندارد!. در شرایط حاضر در استان‌ها دعوا بر سر آب شروع شده است چون توان مدیریت آب را نداشته‌ایم، اگر این دعوا شروع شود مسلمان و کافر و چپ و راست نمی‌شناسد …🔺قدم اول برای هر تصمیمی داشتن اطلاعات کامل و جامع است. برای همین است که مدام نسخه می‌نویسیم و جواب نمی‌دهد چون بررسی‌ها و داده‌ها کامل نبوده است. اگر داده‌ها به جای علمی بودن، جناحی و سیاسی باشد راه به جایی نمی‌بریم …🔺افزون بر جمع‌آوری داده‌های درست، ‌ اجرای درست تصمیم هم اهمیت دارد به این معنا که اگر تصمیم درست را غلط اجرا کنیم باز هم به نتیجه نخواهیم رسید …🔺خاک کشور در حال از بین رفتن است و اراضی از سوی زمین‌خواران تخریب می‌شود و هنوز ما می‌خواهیم با آنها مبارزه کنیم اما یا نمی‌توانیم، یا نمی‌خواهیم یا انگیزه کافی وجود ندارد …🔺جمع‌آوری و کنترل داده‌ها در عصر کنونی مثل آب خوردن است؛ مشکل این است که یا نمی‌دانیم، یا نمی‌خواهیم و یا نمی‌توانیم این داده‌ها را جمع‌آوری کنیم والا کنترل وضعیت بسیار ساده است …⚠️با طبیعت نمی‌شود شوخی کرد؛ اگر طبیعت خ ...
  • گزارش تخلف

غمیگن تراز همیشه:. 📚.. ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ اینگونه ﺷﮑﺎﺭ می‌کنند:

ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻐﻪ ﺍﯼ برنده مقداری ﺧﻮﻥ می‌ریزند ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺨﯽ ﻗﺮﺍﺭ داده ﻭﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﻫﺎ می‌کنند. ﮔﺮﮒ ﺁﻥ ﺭﺍ می‌بیند، یخ را به طمع ﺧﻮﻥ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ. ﯾﺦ روی تیغه کم کم ﺁﺏ می‌شود ﻭ ﺗﯿﻐﻪ ی تیز، ﺯﺑﺎﻥ سرد و بی حس شده‌ی ﮔﺮﮒ ﺭﺍ می‌برد. ﮔﺮﮒ ﺧﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ می‌بیند ﻭ به ﺗﺼﻮﺭ و خیال این که ﺷﮑﺎﺭ و طعمه ﺧﻮﺑﯽ پیدا کرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﯿﺲ می‌زند؛. اما نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند که با آن حرص وصف ناشدنی و شهوت سیری ناپذیر، دارد ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩش ﺭﺍ می‌خورد!. ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ آن ﮔﺮﮒ زبان بسته ﺧﻮﻥ می‌رود تا به دست خودش کشته می‌شود …. نه گلوله‌ای شلیک می‌شود، و نه حتی نیزه‌ای پرتاب! اما گرگ با همه غرورش سرنگون میشود&apos. حال بد نیست بدانیم که. ...
  • گزارش تخلف

🇮🇷⁉️مسائل دشوار ایران.. 📝سیدمصطفی هاشمی‌طبا

خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام موضوع ازدیاد مشکلات اقتصادی ما را بار دیگر مطرح کرده است. هرچند پیش از امضای برجام در «شرق» نوشتم با امضای برجام انتظار حل مشکلات اقتصادی را نباید داشت، اما جمع کثیری از مردم به‌ویژه مسئولان در این خط بودند که برجام حلال مشکلات است. بی‌تردید دیپلماسی ایران در امضای برجام به یک پیروزی بزرگ دست یافته بود. خروج آمریکا هم این پیروزی را دوچندان کرده و چهره آمریکا را یک چهره (به قول خودشان) بازنده و فریب‌خورده در مذاکرات قبلی و بدعهد در اقدام اخیر نشان داد. اگر واقع‌بینانه و مستقل بیندیشیم، باید حل مسائل خود را در درون بجوییم و نه آن را به تصمیمات خارجی‌ها وابسته کنیم …🔸با وضع فعلی آب و فرونشست دشت‌ها و شیوه موجود کشاورزی و باغداری، به‌زودی کشاورزی در بخش زیادی از سطح کشور منقرض می‌شود (مثل شرق اصفهان). وزارت جهاد کشاورزی هم در سال‌های گذشته (صرف‌نظر از وزرای مختلف) در پی آماردادن تولید و توسعه کشاورزی بدون توجه به مسائل مختلف بوده است. عدم تثبیت و نوسازی کشاورزی به مهاجرت روستاییان (پیش‌بینی ۱۰ تا ۱۵ ‌میلیون مهاجر از روستاها به سمت شهرها می‌شود)، کویری‌شدن رو ...
  • گزارش تخلف

‍ 📝شاخص‌های بین المللی برای سنجش میزان بحران آب..۱- شاخص فالکن مارک: بحران آب را براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر در کشور تعر

با توجه با این که درحال حاضر سرانه آب تجدیدپذیر ایران حدود ۱۹۰۰ مترمکعب می‌باشد ایران در آستانه تنش آبی قراردارد …۲-شاخص سازمان ملل: بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیذپذیر در هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است براساس شاخص مذکور هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از ۴۰ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد این کشور با بحران شدید آب مواجه می‌باشد و اگر این مقدار درحد فاصل ۲۰-۴۰ درصد باشد. بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین ۱۰-۲۰ درصد باشد بحران درحد متعادل و کمتر از ۱۰ درصد بدون بحران تلقی میگردد باتوجه به اینکه در ایران هم اکنون ۶۹ درصد کل آب تجدیدپذیر کشور مورداستفاده قرارمی گیرد ایران در وضعیت بحران شدید آبی قراردارد …۳-شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب: مؤسسه مذکور دو عامل درصد برداشت کنونی نسبت به کل منابع آب سالانه و درصد میزان برداشت آب در آینده نسبت به برداشت آب درحال حاضر را همزمان مورد استفاده قرارمی دهد که براساس این شاخص ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد ایران تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲ درصد به منابع ...
  • گزارش تخلف

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎیﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ

ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ: «ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ» ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ … … …. ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ: ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ: «ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ». گر به دولت برسی، مست نگردی مردی،. گر به ذلت برسی، پست نگردی مردی،. اهل عالم همه بازیچه دست هوسند،. گر تو بازیچه این دست نگردی مردی … ...
  • گزارش تخلف

نشست تخصصی آب در دانشگاه مازندران برگزار گردید

در این نشست اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی موضوعات ذیل را ارایه داده‌اند.۱. تقارن تغییرات اقلیم و توسعه و تاثیرات آن بر آب مازندران. (دکتر سید قاسم حسنی).۲. رویکرد اجتماعی به آب: درس آموزی از گذشته و برنامه ریزی برای آینده. (دکتر محمود شارع پور).۳. آب و تنش‌های اجتماعی: شیوه‌های مواجهه و حل مساله‌ی آن. (دکتر قربانعلی ابراهیمی).۴. تضادهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف آب در مازندران. (دکتر نادر رازقی).۵. ...
  • گزارش تخلف