🔴 ⁠⁣وقتی رفع آلودگی هدف باشد، نه بهانه برای کسب درآمد!

🔴 ⁠⁣وقتي رفع آلودگي هدف باشد، نه بهانه براي كسب درآمد!/ حمل و نقل عمومی در روزهای آلوده کشور بلژیک رايگان شد!

🔅بروکسل برای کاهش میزان آلودگی در روزهایی که در حالت هشدار قرار می گیرد حمل و نقل عمومی و همچنین سیستم دوچرخه سواری را رایگان اعلام کرد.

🔅بر اساس این قانون اتوبوس ها، تراموا و همچنین متروی شهر باید درهای خود را به صورت رایگان به روی مردم باز کنند.

🔅از سوی دیگر سرعت مجاز خودروها در روزهای آلودگی به یک سوم کاهش پیدا کرد.

🔅مسئولان شهری پایتخت بلژیک در حال برنامه ریزی برای تبدیل بروکسل به شهری انسان مدار و انسان دوست هستند و‌ در اولین قدم باید استفاده از خودروهای شخصی در این شهر به حالتی متعادل برسد./ گاردین @zistbomeshomal