خاک ایران همچنان قاچاق می‌شود.. مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

خاک ایران همچنان قاچاق می‌شود

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه‌دار است.

مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارت و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود/ ایسنا