به نظر شما الان تقصیر درختاست یا ادما یا حتی ماشینا

به نظر شما الان تقصیر درختاست یا ادما یا حتی ماشینا..به نظرم که باید همه درختارو از ریشه کند تا جای بیشتری برای پارک ماشینا باشه و ادما راحت تر بتونن زیر سایه ماشینا به ریش طبیعت بخندند😳احسنت آه دما