🔹اینها عکس برگردون نیست، ماده مخدر ال اس دی هست!. 🔻مراقب عزیزانتون باشین❗️

🔹اینها عکس برگردون نیست، ماده مخدر ال اس دی هست!
به شکل مربع‌های کوچک، برچسب عکس های کارتونی یا تمبر درست میشن، اعتیاد آور و توهم زا هستند.
🔻مراقب عزیزانتون باشین❗️ @zistbomeshomal