نامه یکی از فعالان زیست محیطی مازندران به مدیر کل محترم و حامی محیط زیست استان مازندران در مورد کوه خواری در بندپی را در زیر بخوان

نامه یکی از فعالان زیست محیطی مازندران به مدیر کل محترم و حامی محیط زیست استان مازندران در مورد کوه خواری در بندپی را در زیر بخوانید.مدیر کل محترم دادگستری استان دستور برخورد قاطع به تخریب منابع طبیعی منطقه را به اوقاف داده است...👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇