🔺 در بابل تخریب شد …🔹این مجموعه که دهه گذشته بدون مجوز از اداره، در عرصه‌ی جنگلی کنار در محدوده روستای ساخته شده بود و مورد اقبال

🔺 #مجتمع_تفریحی_عمو_رشید در #بندپی_شرقی بابل تخریب شد.

🔹این مجموعه که دهه گذشته بدون مجوز از اداره #منابع_طبیعی، در عرصه‌ی جنگلی کنار #جاده_فیروزجاه در محدوده روستای #چاسرکا ساخته شده بود و مورد اقبال مردم و به خصوص جوانان قرار گرفته بود، با شکایت اداره #منابع_طبیعی و #دستور_قضایی تخریب شد.

🔸یک مقام آگاه در این خصوص گفت: این مجموعه از حدود ۸ سال قبل بدون مجوز ساخته شده بود، با این وجود تلاش کردیم با تطبیق فعالیت آن با قانون از تخریب جلوگیری کنیم اما موفق نشدیم.
🔸وی با اشاره به اهمیت #سرمایه‌گذاری در عرصه #گردشگری اظهار داشت: با توجه به این‌که مکان مورد نظر در طرح هادی به عنوان مکان تفریحی در نظر گرفته شده است، شاید بهتر این بود که با مکلف کردن این مجموعه به #درخت‌کاری و #توسعه_فضای_جنگلی و رعایت قوانین جلوی این تخریب گرفته می‌شد.