قاتلان دریاچه اورمیه

قاتلان دریاچه اورمیه
‼️درحالیکه تنها 3درصد از دریاچه ارومیه باقی مانده، آبی که باید به پیکره‌ دریاچه سرازیر می‌شد؛ تبدیل به محصول کشاورزی گشته و درکنار جاده ها درحال فاسد شدن است!