چوب کاری. معماری شمال در گذشته به شدت با چوب در ارتباط بود

چوب کاری.معماری شمال در گذشته به شدت با چوب در ارتباط بود.نجاران حرفه ای علاوه بر کار با چوب برای زیبایی بنا چوب تراشی هم میکردند[email protected]