🔴فاجعه زیست محیطی در نوشهر

🔴فاجعه زیست محیطی در نوشهر
🔺زباله ها و نخاله های ریخته شده در حاشیه ی رودخانه زیبای خیابان ملت و آلودگی زیست محیطی/چه کسی مقصر است⁉️مردم، مسئولان یا طبیعت⁉️قضاوت با شما...‼️

@zistbomeshomal