‼️ شاید غریب باشد، اما تفسیر ما از ارتباط پول و تولید و تفکیک مقدمات رشد/توسعه به نهادها و نهاده‌ها؛ تصور رایج مبنی بر ریشه‌داشتن

‼️ شاید غریب باشد، اما تفسیر ما از ارتباط پول و تولید و تفکیک مقدمات رشد/توسعه به نهادها و نهاده‌ها؛ تصور رایج مبنی بر ریشه‌داشتن توسعۀ اقتصادی دنیای غرب در استعمار و برده‌داری را هم به چالش می‌کشد.

🔸 تأکید بر استعمار به عنوان عامل پیشرفت دنیای غرب، ناشی از همان باوری است که مقوم رشد و توسعه واقعی اقتصاد را افزوده‌شدن به نهاده‌های تولید می‌داند. آن شیوۀ فکری، این سوال را بدون جواب می‌گذارد که پس چرا نهاده‌های تولید در کشورهای مستعمره موجب رشد و شکوفایی نمی‌شد.

🔸 در واقعیت، ظرفیت نهادی و سازه‌های اجتماعی ساخته‌شده در غرب مدرن، بستری ایجاد کرده بود که باعث می‌شد نهاده‌های تولیدی که به آن ریخته می‌شود، ثروت بیافریند؛ نهاده‌هایی که در کشورهای مبدأ، بیکار و بلااستفاده مانده بود. شومپیتر و اینگهم و تا حدی مکتب تاریخی آلمان، نظام خلق منعطف پول اعتباری را از مؤلفه‌های اصلی و مهم در پیدایش این قوت نهادی دانسته‌اند.

پ.ن: واضح است که می‌دانیم استعمار، اقدامی غیرانسانی بوده است.

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg