مقاله‌ی کمال درویش در مورد اصلاحات ساختاری ترکیه در سال ۲۰۰۱ با عنوان «بازگشت از لبه‌ی پرتگاه، ‌ تلاش ترکیه برای تغییر سیستمی و اص

مقاله‌ی کمال درویش در مورد اصلاحات ساختاری ترکیه در سال 2001 با عنوان "بازگشت از لبه‌ی پرتگاه،‌ تلاش ترکیه برای تغییر سیستمی و اصلاحات ساختاری".
این مقاله بخشی از کتاب بسیار جذاب "چالش‌های توسعه در دهه‌ی نود" است که در آن سیاست‌گذاران کشورهای مختلف تجربه‌ی خودشان از چالش‌های توسعه در سالهای دهه‌ی نود و ابتدای دو هزار را روایت می‌کنند.