ببینید: گفتگوی چالشی و پیرامون تورم جاری کشور و عوامل اصلی مؤثر بر آن بویژه نقش عامل نقدینگی

📺 ببینید: گفتگوی چالشی #حسین_درودیان و #کامران_ندری پیرامون تورم جاری کشور و عوامل اصلی مؤثر بر آن بویژه نقش عامل نقدینگی

🖇 telewebion.com/episode/2392979

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
@Today_Money