خطر پیش روی اقتصاد ایران چیست؟. امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی

📹 خطر پیش روی اقتصاد ایران چیست؟
امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی

▫️گفت و گو با امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی، امشب در اکوایران


📺 @ecoiran_webtv