۳ تهدید بالقوه اقتصادی. گفتگو با امیر کرمانی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی

📹 ۳ تهدید بالقوه اقتصادی
گفتگو با امیر کرمانی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی

▫️چیزی به جابجایی قدرت در قوه مجریه و دوره ریاست جدید نمانده است. همه می‌دانیم که مهمترین چالش فعلی ایران، اقتصاد است که البته بی‌تاثیر از سیاست نیز نبوده و نیست.

▫️خوب است دولت جدید، تهدیدهای بالقوه اقتصاد ایران را بشناسد؛ تهدیداتی که اگر برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشود، شاید فرصت جبران پدید نیاید.

▫️البته که فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که می‌تواند در دفع تهدید، تسهیل‌کننده باشد.

▫️امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی در گفتگو با اکوایران، به بررسی این موضوعات، برخی مسائل اقتصاد سیاسی و نیز برجام می‌پردازد..


📺 @ecoiran_webtv