در ادامه‌ی پست قبل یک سوال اصلی آن است که:

 در ادامه‌ی پست قبل یک سوال اصلی آن است که:


در ادامه ی پست قبل یک سوال اصلی آن است که:
چرا با وجود رشد برق آسای چین در چهل سال گذشته یوان همچنان نقش بسیار کمی در مبادلات بین المللی ایفا می کند؟

به نظرم یکی از دلایل اصلی نقش کم یوان در تجارت جهانی آن است که در شرایطی که چین و آمریکا در یک تعادل برد-برد بودند دولت چین تنها کافی بود که نرخ برابریش با دلار را مدیریت کند و در نتیجه به جای تمرکز و هزینه برای توسعه ی شبکه پرداخت و نظام مالی خودش با سواری کم هزینه از نظام جهانی دلار، بر رشد هر چه سریعتر اقتصادی اش و افزایش دسترسی اش به بازار کشورهای توسعه یافته تمرکز کند. اما در طی سال های اخیر، با اشباع شدن بازار کشورهای توسعه یافته و اخیرا با افزایش جنگهای تجاری دولت چین با آمریکا بیش از پیش به فکر توسعه ی بازارهای خود در کشورهای در حال توسعه افتاده است.
به طور مثال در قالب پروژه Bridge and Road Initiative پیش بینی می شود که کشور چین بیش از سه تریلیون دلار پروژه ی سرمایه گذاری در بیش از شصت کشور دنیا انجام بدهد. به نظر می رسد که بخش مهمی از این ابر پروژه توسعه ی نظام های پرداخت و نظام های مالی برای کشورهای در این زنجیره تامین خواهد بود. به طور مثال در طی سالهای گذشته بانک مرکزی چین با بانک مرکزی بیش از بیست و پنج کشور دنیا خط سواپ ارزی مستقیم بر قرار کرده است. به نظرمیرسد طی سالهای پیش رو دولت چین:

1- ابتدا استفاده از یوان در نظام پرداخت ها را تسهیل کند.

2- سپس در قالب پروژه های BRI و با استفاده از بانکهای چینی به تدریج استفاده بیشتری از وام های با پایه ی یوان برای قرض دهی به سایر کشورها بکند.

3- و در نهایت در طی سال های پیش رو شاهد قیمت گذاری بخشی از کالاهای در زنجیره ی تامین کشورهای عضو BRI بر پایه یوان باشیم.

به این ترتیب اصلا بعید نیست که در طی ده سال پیش رو شاهد شکل گیری نظام ارزی بین المللی چند قطبی باشیم که در آن یوان نقشی متناسب با ابعاد اقتصاد چین در اقتصاد جهانی ایفا بکند.
این موضوع برای ایران می تواند به صورت یک فرصت تلقی بشود.
دیدن لینک ذیل در مورد روند افزایش خطوط سواپ ارزی مستقیم بین بانک های مرکزی کشورهای مختلف طی ده سال گذشته هم خالی از لطف نیست:
https://www.cfr.org/international-finance/central-bank-currency-swaps-since-financial-crisis/p36419/#!/?utm_source=redirect&utm_medium=earned&utm_campaign=legacy_campaignotr-marketing_use-currency_swaps