✍ دکتر محمود احمدی نژاد

#یادداشت

✍ دکتر محمود احمدی نژاد

🔻چهار اسفند، سالروز انتصاب دکتر بهشتی در راس قوه قضائیه است.

دوره 490 روزه ریاست آن شهید مظلوم، نمادی از قانون مداری، مقابله با خودسری ها، عدالت گستری، صیانت از حقوق عامه و پرهیز از مداخله اغراض شخصی و سیاسی در امور قضائی است.

شهید بهشتی حتی پس از اختفای آقای بنی صدر در سال 60، گروگان گرفتن همسر او را بر نمی تابد و دستور آزادی سریع او را صادر می کند.

یاد و راهش گرامی و زنده باد.


97/12/4

@antioligarchie