🔻معاون برون مرزی گفت: بستن حساب‌های کاربری شبکه‌های پرس‌تی‌وی و هیسپان‌تی‌وی در یوتیوب ‌ای است …💢ایرنا

🔻معاون برون مرزی #صدا_و_سیما گفت: بستن حساب‌های کاربری شبکه‌های پرس‌تی‌وی و هیسپان‌تی‌وی در یوتیوب #دیکتاتوری_رسانه‌ای است.

💢ایرنا

@antioligarchie