🔻پخش زنده مراسم جشن نیمه شعبان با سخنرانی دکتر احمدی نژاد:

🔻پخش زنده مراسم جشن نیمه شعبان با سخنرانی دکتر احمدی نژاد:

🔻پخش زنده مراسم جشن نیمه شعبان با سخنرانی دکتر احمدی نژاد:

https://instagram.com/dr.ahmadinejad?utm_source=ig_profile_share&igshid=qnzsprvs9mx
@antioligarchie