سال‌ها پیش در جزیره‌ای، آهو‌های زیادی زندگی می‌کردند.. برای حل این مساله تعدادی گرگ در جزیره رها شد

سال ها پیش در جزیره ای، آهو های زیادی زندگی می کردند.
خوراک فراوان و نبود هیچ خطری باعث شد که تحرک آهوها کم و به تدریج تنبل و بیمار شده و نسل آنها رو به نابودی گذارد.
برای حل این مساله تعدادی گرگ در جزیره رها شد. وجود گرگ ها باعث تحرک دوباره آهوان گردید و سلامتی به آنها باز گشت.
ناملایمات، مشکلات و سختی ها هم گرگهای زندگی ما هستند که ما را قوی تر می کنند و باعث می شوند پخته تر شویم.
💟 @asrare_movafaghiyat