حال و احوال ۳۱ فروردین. رو برای افکار منفی تلف نکن. بهش فکر نکن

حال و احوال ۳۱ فروردین
@asrare_movafaghiyat

فروردین

ذهنت رو برای افکار منفی تلف نکن
بهش فکر نکن
صبور باش اگه ارامش می خوای
مشورت با دوستان و نزدیکان سرلوحه باشه
کاری که با کسی شروع کردی
تا وقت هست تموم کن
و الا دیر میشه

اردیبهشت

گاهی باید چیزی رو بیخیال شی
تا چیز بهتری به دست بیاری
این چالش رو بپذیر
توی هر موقعیتی هستی
شرایط حال رو ببین
و گذشته رو بیخیال باش
احساساتی نشو
کاملا منطقی تصمیم بگیر

خرداد

از انرژی منفی دوری کن
و افرادی که می خوان نظرت رو تغییر بدن
و روت تاثیر بذارن
محتاط بودن خیلی خوبه
اما اینکه دیگران رو مدام امتحان کنی خسته شون می کنی
اساس بر برائت و اعتماده
مگر اینکه خلافش معلوم شه

تیر

امروز کمی برنامه تغییر می کنه
شاید مسئولیتی به دوش تو بذارن
باید سعی کنی که باهاش کنار بیای
به کسی اجازه ی دخالت نده
تمرکز کن
از ناملایمات نترس و تردید نکن
فقط با فکر عمل کن تا از پس هر چیزی بر بیای

مرداد

مسیر سختی پشت سر گذاشتی
از امروز همه چالی و اتفاقات محشر
منطقی فکر کن و تصمیم بگیر
برای شروع کاری که توی ذهنته امروز فرصت خوبیه
امروز ازت چیزی پرسیدن
حقیقت رو بگو ولو تلخ باشه

شهریور

توی کارای جمعی و گروهی باش
احساساتی بودن و درنظر گرفتن منطق
خوب نیست
صبوری کن
بین عقل و احساس متعادل باش
با اعتماد به نفس و قدرت زیاد
خودت رو برای یه خبر خوب
که غافلگیرت می کنه حاضر کن

مهر

اعتماد به نفس خیلی بالایی داری
و این عالیه
چیزی که می خوای رو بگو
نتیجه عالی میشه
خودتو دست کم نگیر
خوشبختی نزدیکه
سرت شلوغه اما نباید عزیزانت رو
بی خبر بذاری
باهاشون در تماس باش

آبان

شرایط رو عوض کن
توی کار یا توی روابط
حس امنیت بهت تمرکز بیشتری میده
مسئولیت پذیر باش و
چیزی رو گردن کسی ننداز
انرژی زیاد و تغییرات بزرگی در راهه
براش اماده باش

آذر

منتظر شلوغی باش و کار زیاد
همه چی داری
مهارت و توان و اعتماد به نفس
فقط باید مدیریتشون کنی
توی‌تصمیم گیری دقت کن
تا حالا بقیه برات راه رو تعیین کردن
حالا خودت همه کاره ی خودت باش
بخصوص توی روابط و کارهات

دی

هیچی نباید شکستت بده
باید سرپا باشی
با بقیه هم کاری کن به شدت
اگه با کسی مشکلی هست
حرفت رو بزن و سکوت نکن
کوتاه نیا تو اولویتی نه چیز یا کس دیگری

بهمن

جواب سوالات رو هم گرفتی
باز صبر بیشتری کن و منتظر باش
همه چی دست خودته
نه دیگران
جایی میری و اتفاقات خوبی در انتظارته
از فرصتا نهایت استفاده رو ببر
امروز پیامی بسیار عالی دریافت می کنی

اسفند

توی هر مسیری مانع هست
مهم پیشروی کردنه بی وقفه
نذار کسی به چیزی وادارت کنه
برای نظم و نظام از خودت شروع کن
برای ارزوهای خودت تلاش کن
دنبال ارامش باش امروز