برخی افراد از شادی می‌ترسند

برخی افراد از شادی می‌ترسند

برخی افراد از شادی می‌ترسند
ترس از شاد بودن در افرادی وجود دارد که اتفاقات شخصی ناخوشایند و غم انگیزی را هنگام خوشحالی تجربه کرده اند.
به همین دلیل آن‌ها ناخودآگاه انتظار دارند در لحظات شادی اتفاق بدی برایشان بیفتد و برای اجتناب از شادی همه کار می‌کنند.
این افراد معتقدند که درونگرا هستند و از رفتن به مهمانی و سایر رویداد‌های خوشحال کننده اجتناب می‌کنند، اما درواقع آن‌ها از دیگران نمی‌ترسند بلکه از احساس شاد بودن می‌ترسندو همیشه منتظر یک خبر هستند🙆‍♀️
💟 @asrare_movafaghiyat