همانطور که در فروردین لباس تازه می‌پوشیم و رژیم‌های غذایی‌مان را لااقل برای چند روز فراموش می‌کنیم و ماچ‌های هر دیدار تازه را با غ

همانطور که در فروردین لباس تازه می‌پوشیم و رژیم‌های غذایی‌مان را لااقل برای چند روز فراموش می‌کنیم و ماچ‌های هر دیدار تازه را با غ

همانطور که در فروردین لباس تازه می‌پوشیم و رژیم‌های غذایی‌مان را لااقل برای چند روز فراموش می‌کنیم و ماچ‌های هر دیدار تازه را با غلظت و شدت بیشتری به لپ آدم‌ها می‌چسبانیم
در اردیبهشت هم باید سبز شویم
و بخندیم و عاشق بمانیم یا عشق را به هر شکلی که بلدیم تجربه کنیم.
مشخصه فروردین نو شدن است
و مشخصه اردیبهشت عاشقی❤️.
#ناشناس

💟 @asrare_movafaghiyat