زندگی کوتاه است …. پس به زندگی‌ات عشق بورز،. خوشحال باش و لبخند بزن،

زندگی کوتاه است …. پس به زندگی‌ات عشق بورز،. خوشحال باش و لبخند بزن،

زندگی کوتاه است ...
پس به زندگی‌ات عشق بورز ،
خوشحال باش و لبخند بزن ،
و فقط براى خودت زندگى كن !
زندگی این است ...
#ویلیام_شکسپیر

💟 @asrare_movafaghiyat