در دوران نوجوانی با نام «بشاگرد» آشنا شدم. مردم راسخ، خونگرم و مهربانی داشت

در دوران نوجوانی با نام «بشاگرد» آشنا شدم. مردم راسخ، خونگرم و مهربانی داشت

در دوران نوجوانی با نام «بشاگرد» آشنا شدم. روزی که در اخبار خواندم که یک فعال سیاسی به حکم دادگاه به بشاگرد تبعید شده است.

روزی که کار ویژه‌ی برقراری اینترنت در روستاهای بشاگرد با همه سختی‌هایش به اتمام رسید؛ توفیق پیدا کردم که به بشاگرد بروم. مردم راسخ، خونگرم و مهربانی داشت. تقریبا همه نوجوانهای بشاگرد از من می‌خواستند که برایشان زمین ورزشی بسازیم.

استاندار وقت هرمزگان، آقای همتی، هم بنده رو همراهی می‌کردند. تصمیم گرفتیم با مشارکت یکدیگر ده زمین چمن مصنوعی برای روستاهای بشاگرد و ده زمین دیگر هم برای سایر روستاهای استان هرمزگان بسازیم.

همون روز تعهدنامه‌ها امضا شد و ایرانسل متولی ساخت این زمینها در بشاگرد و همراه اول هم در سایر مناطق شد.

چند روزی است که کار ساخت این پروژه‌ها به اتمام رسیده و من هم مثل بچه‌های بشاگرد خوشحالم. هم از خوشحالی اونها و هم از اینکه مقداری از اون گرهی که با شنیدن اون حکم در دوران نوجوانی در ذهنم ایجاد شده بود رو در توان خودم باز کردم.

تشکر ویژه دارم از همه‌ی متولیان اجرای این کار خوب.

روح مرحوم عبدالله والی شاد و دم همه گروههای جهادی بشاگرد هم گرم.

#روزنوشت

✨ @azarijahromi