برخی افراد نیاز دارند تا روزی ده بار این جمله‌ی مرحوم سیدشرف‌الدین علیه الرحمه را بخوانند، بنویسند و ملکه‌ی ذهن خود کنند

برخی افراد نیاز دارند تا روزی ده بار این جمله‌ی مرحوم سیدشرف‌الدین علیه الرحمه را بخوانند، بنویسند و ملکه‌ی ذهن خود کنند. «لا ینتشر الهدى الّا من حیث انتشر الضّلال» «هدایت منتشر نمی‌شود مگر از طریقی(به معنای امروز، زیرساختی) که ضلالت منتشر می‌شود». #شب‌نوشت…