عده‌ای معتقدند که اینترنت علت طلاق، ناهنجاریهای اخلاقی و یا حتی گرانفروشی و بالا رفتن نرخ ارز و … است

عده‌ای معتقدند که اینترنت علت طلاق، ناهنجاریهای اخلاقی و یا حتی گرانفروشی و بالا رفتن نرخ ارز و … است

عده‌ای معتقدند که اینترنت علّت طلاق، ناهنجاریهای اخلاقی و یا حتی گرانفروشی و بالا رفتن نرخ ارز و … است. پس نتیجه می‌گیرند برای جلوگیری از این اتفاقات ناخوشایند، باید جلوی توسعه‌ی اینترنت ایستاد.

این گروه از افراد، بعضاً‌ قدرت تفکیک بین «علّیت» و پدیده‌ی «همبستگی» را ندارند و دچار خطا در تحلیل می‌شوند.

به یادداشتی برخوردم که به خوبی تفاوت این دو موضوع را بیان کرده است. مناسب دیدم برای شما هم به اشتراک بگذارم.

#تجربه‌نوشت

✨ @azarijahromi