ببینید: موتورهای پرتابگر شاتل فضایی در زمان تست بر روی زمین، ابرهای مصنوعی با ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن تولید می‌کنند و این ابرها

ببینید: موتورهای پرتابگر شاتل فضایی در زمان تست بر روی زمین، ابرهای مصنوعی با ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن تولید می‌کنند و این ابرها به صورت واقعی بارش باران را ایجاد می‌کنند.

پ.ن: البته هدف این تست، ایجاد باران نیست. ایجاد باران با این شیوه اقتصادی نیست.

منبع گزارش: بی‌بی‌سی

#ازجنس‌فناوری

✨ @azarijahromi