راننده‌ای به اشتباه، در بزرگراهی در جهت خلاف حرکت، با سرعت در حال حرکت بود و می‌شود تصور کرد که رانندگان با چه صحنه‌ای مواجه شده ب

راننده‌ای به اشتباه، در بزرگراهی در جهت خلاف حرکت، با سرعت در حال حرکت بود و می‌شود تصور کرد که رانندگان با چه صحنه‌ای مواجه شده ب

راننده‌ای به اشتباه، در بزرگراهی در جهت خلاف حرکت، با سرعت در حال حرکت بود و می‌شود تصور کرد که رانندگان با چه صحنه‌ای مواجه شده بودند.

مرکز کنترل ترافیک که از دوربین‌هایش شاهد این صحنه بود، از طریق رادیو به رانندگان هشدار داد که اگر در مسیر بزرگراه فلان رانندگی می‌کنید، راننده‌ای با سرعتی بالا در جهت خلاف مشغول رانندگی است.

آن راننده هم که از رادیو آن هشدار را شنید؛ تماس گرفت با رادیو و طلبکارانه گفت: ای بابا کجایی که همه دارن خلاف جهت میان!

طنز تلخی است و تلخی‌ها هم بیش از آنچه به نظر می‌رسند به ما نزدیک شده‌اند.

امروز شنیدم که با تصمیم عده‌ای، از فعالیت دکتر محمد فاضلی، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی جلوگیری شده است.

هم‌زمان به تصویر زیر در گروهی که در فضای مجازی عضو آن هستم، برخوردم. نوشته‌ای است از یک خانم خبرنگار که هم‌اکنون در یک تلویزیون فارسی خارج از ایران فعالیت می‌کند.

آقا یا خانم مسولی که در مقام تصمیم نشسته‌ای!

مهاجرت نخبگان یا تغییرات شدید در نگاه‌های فعالان سیاسی و مدنی، در بسیاری از موارد، نتیجه‌ی اشکالی از سوی آن‌ها نیست، جسارتا این شمایید که با سرعت تمام مشغول رانندگی در جهت خلاف بزرگراه هستید، آن هم با سرعتی بالا؛ هر چند می‌دانم الان هم که احتمالا این متن را می‌خوانید با خود خواهید گفت: این بنده‌ی خدا هم متوجه نیست، مابقی در حال حرکت خلاف جهت‌اند!

به خود و دیگران رحم کنید! یا حداقل سرعتتان را کمی کم کنید!

✨ @azarijahromi