سویه‌ی جدید ویروس کووید۱۹، امیکرون، به ایران هم رسیده است و بنا بر اخبار، ظاهرا سرعت سرایت بسیار بالایی دارد …از طرفی گفته شده است

سویه‌ی جدید ویروس کووید۱۹، اُمیکرون، به ایران هم رسیده است و بنا بر اخبار، ظاهرا سرعت سرایت بسیار بالایی دارد.

از طرفی گفته شده است که واکسنهای موجود، در برابر این بیماری همچنان موثر هستند.

اما در هر حال دو اقدام می‌تواند خطرات این سویه رو برای ما کاهش دهد:

اول استفاده از ماسک و افزایش مراقبتهای بهداشتی مثل شست و شوی دستها؛

و دوم تزریق دوز یادآور واکسن. اگر معتقدید واکسن در برابر جلوگیری از شیوع بیماری یا کاهش شدت بیماری موثر است، حتما دوز یادآور رو تزریق کنید.

مراقب خوتون و اعضای خانواده‌تون باشید
🌹

#روزنوشت
✨ @azarijahromi