اگه ماتریکس ۱، ۲، ۳ رو دیدید و دوست دارید هم‌چنان براتون یه سه‌گانه‌ی خوب و یا حتی عالی باشه، قسمت چهارم‌ش رو نبینید، چون واقعا بد

اگه ماتریکس ۱،۲،۳ رو دیدید و دوست دارید هم‌چنان براتون یه سه‌گانه‌ی خوب و یا حتی عالی باشه، قسمت چهارم‌ش رو نبینید، چون واقعاً بده. این بده…

ماتریکس چهار چقدر بد بود 😑
حیف اون سه‌گانه‌ی قشنگ واقعا.

#فیلم‌نوشت

✨ @azarijahromi