مرور یک روند شایع در ایران:.. +همه‌ی کارها باید نظم داشته باشد …-بله، درست می‌فرمایید

مرور یک روند شایع در ایران:

+همه‌ی کارها باید نظم داشته باشد.

-بله، درست می‌فرمایید. حالا چطوری این امور منظم می‌شود؟

+صاحبان کارها باید از «ما»، مجوز بگیرند. باید بدانیم چه کسی چه کاری می‌کند. ما باید نظارت کنیم تا اینها حقوق مردم را پایمال نکنند. خلاف قانون عمل نکنند.

-احسنت، احسنت. سریع بگید همه باید مجوز بگیرند. بدون مجوزها هم باید تعطیل شوند.

اما در واقعیت:

۱.مجوزهای بی‌مورد یک مانع بزرگ برای کسب و کارهاست.

۲. متاسفانه مجوز از «ما» نه تنها عامل نظم نمی‌شود بلکه بعضا عامل فساد هم می‌شود. به عنوان نمونه، موسسات مالی اعتباری که در سالهای اخیر ضربه بزرگی به مردم و اقتصاد کشور زدند، یکی از کسب و کارهایی هستند که از بیش از ۵۰ مجموعه، مجوز یا استعلام گرفته بودند. صرافی‌ها هم یکی از مشاغلی هستند که بیشترین مجوز یا استعلام را نیاز دارند.

نظم قطعا یک ضرورت است اما با مجوز از «ما» الزاما محقق نمی‌شود.


حالا داستان «اینماد» برای کسب و کارهای مجازی را یک بار با این عینک ببینید.

#تجربه‌نوشت

✨ @azarijahromi