همه‌ی ما می‌دونیم که جنازه‌ی یک انسان فوت شده برای ما خطری نداره، اون چیزی که اتفاقا ممکنه ترس داشته باشه، انسان زنده‌س …ولی چرا م

همه‌ی ما می‌دونیم که جنازه‌ی یک انسان فوت شده برای ما خطری نداره، اون چیزی که اتفاقا ممکنه ترس داشته باشه، انسان زنده‌س.

ولی چرا ما عمدتا از جنازه می‌ترسیم؟
میگن چون اون فهمی که عقل ما از بی‌خطر بودن جنازه داره، به دلمون نرسیده.

برخی که بیشتر جنازه دید‌ن، اون فهم عقلی براشون تبدیل به درک دلی هم شده، بنابراین ترسی به خود راه نمیدن.

بسیاری از انسانها با عقل، اعتقاد به وجود خدا دارند، اما ممکنه این فهم عقلی به درک دلی نرسیده باشه.

به عبارتی عقل انسان مسلمانه اما دلش خیر.

ماه رجب فرصت مناسبی برای همراه سازی عقل و دل انسانه. وقتی عقل و دل یکی شد، انسان قدرتمند میشه.

قدرت بی‌انتها رو برای همه‌ی شما آرزو می‌کنم. برای این کوچکترین هم دعا کنید.

یا من ارجوه لکل خیر🌙

#دل‌نوشت

✨ @azarijahromi