امروز کتاب «روایت و کنش جمعی» را تمام کردم

امروز کتاب «روایت و کنش جمعی» را تمام کردم

امروز کتاب «روایت و کنش جمعی» را تمام کردم. به نظرم لازم هست هر سیاستمداری که برایش «مردم» مهم هستند این کتاب را بخواند. حتی من توصیه می‌کنم این کتاب را «مردم» هم بخوانند تا با این زاویه به وقایع نگاه کنند.
فردریک میر تو این کتاب تلاش می‌کنه نظریه‌ی «روایت محور کنش جمعی» رو توضیح بده. خیلی کتاب حقی بود. تبریک می‌گم به نشر اطراف و مدیریت این نشر، خانم مرشدزاده.

#کتاب‌نوشت

✨ @azarijahromi