خدای مهربان را شاکریم که دعاهای بندگانش را اجابت کرد و باران رحمتش را بر زمینهای تشنه‌ی کشور ما نازل کرد …معروف است که می‌گویند: «

خدای مهربان را شاکریم که دعاهای بندگانش را اجابت کرد و باران رحمتش را بر زمینهای تشنه‌ی کشور ما نازل کرد.

معروف است که می‌گویند: «شکر نعمت، نعمتت افزون کند…»

شکر عملی این نعمت، درست مصرف کردن آب از سوی عموم مردم و مهمتر از آن اصلاح سیاستهای کشت و مدلهای آبیاری توسط سیاستگذاران است.

آبیاری مبتنی بر اینترنت اشیا، تا ۲۰درصد در آب مورد نیاز باغداران صرفه‌جویی می‌کند. این یافته در ایران به صورت عملی و در همکاری دانشگاه شیراز با اداره‌کل جهادکشاورزی فارس اثبات شد.

در دشت مغان هم پروژه‌ی مشابهی توسط پژوهشگاه فضایی ایران صورت گرفت که نشان می‌داد صرفه‌جویی ۳۰درصدی منابع مورد نیاز برای آبیاری کشت‌زارها، دست یافتنی است.هزینه‌ی اجرا این طرحها، برای هر هکتار سطح زیر کشت، در آن زمان حداکثر سه میلیون تومان بود.

یکی از معضلات جدی در توسعه‌ی استفاده از IoT در کشاورزی این بود که به دلیل مجانی بودن آب کشاورزی، کشاورزان علاقه‌ای به هزینه‌کرد برای صرفه جویی نداشتند و وزارت جهاد هم بودجه‌ای برای توسعه این مدل آبیاری. در عوض در جایی دیگر، تامین اعتبار بودجه برای فلان گروه اقتصادی برای سدسازی و تامین آب رایگان و تحمیل آفات زیست محیطی بر مردم، اقدام معمول و راحتی بود؛ چرا که احتمالا هم سدسازان به منابع قدرت بالایی متصل هستند و هم سیاستمداران به دنبال اجرای پروژه‌هایی که به بیشتر به چشم بیاید.(منظورم این نیست که سدسازی به‌طور کلی نامطلوب است)

قدر آب را بدانیم که «از آب همه چیز زنده است»

#تجربه‌نوشت

✨ @azarijahromi