و ظاهرا گران هم کردند…

و ظاهرا گران هم کردند…

و ظاهرا گران هم کردند…

قرارداد اپراتورها با دولت معمولا ۱۵ ساله است؛ دستکاری قراردادها هم قانونا امکان‌پذیر نیست و هم شرعا جایز نیست. بخش ارتباطات در شرایط دشوار تحریم که رشد اقتصادی کشور منهای ۴/۸ درصد بود، رشد سالانه‌ی مثبت ۶/۴ را تجربه می‌کرد. این قوانین غیرکارشناسی، اقتصاد این بخش را هم به سرنوشت برخی بخشهای دیگر دچار می‌کند.

بگذریم از اینکه درآمدها را به چه اموراتی اختصاص خواهند داد…

پ.ن: آنگونه که شنیدم دولت هم با این افزایش مخالف بوده اما علیرغم مخالفت دولت، صبح امروز، در بررسی بودجه این موضوع به تصویب رسیده است.

#تجربه‌نوشت

✨ @azarijahromi