‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘..۲۳ اردیبهشت سالروز درگذشت مرضیه ارفعی

‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘

۲۳ اردیبهشت سالروز درگذشت مرضیه ارفعی

( زاده سال ۱۲۸۰ استانبول -- درگذشته ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷) بانوی سرتیپ ارتش ایران

تیمسار سرتیپ دکتر مرضیه ارفعی نخستین زنی است که در ارتش ایران به درجه سرتیپی رسید. مرضیه ارفعی در یک خانواده ایرانی در ترکیه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در استانبول به پایان رساند. پس از ورود به دانشگاه در سال ۱۳۰۸ در رشته طب فارغ التحصیل شد.
دکتر ارفعی مدت دو سال در ترکیه در رشته اطفال و زنان به طبابت پرداخت. سپس در سال ۱۳۱۰ به ایران بازگشت.
با استخدام در وزارت بهداری، ریاست بخش ۲ بیمارستان پهلوی سابق به او محول شد. در زمان سلطنت رضا شاه به ریاست آموزشگاه زنان ارتش رسید. از آنجا که اکثریت مردان خانواده دکتر ارفعی را افسران ارتش تشکیل می‌دادند، حضورش در پست ریاست آموزشگاه زنان ارتش سبب شد تا به تدریج طبابت در بیمارستانهای ارتش را به صورت شغل رسمی به عهده بگیرد.
همچنین تیمسار ارفعی مدت ۱۹ سال در هنرستان دخترانه به تدریس بهداشت و پزشکیاری پرداخت. وی مدتی نیز در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی به معالجه بیماران اشتغال داشت.
نخستین ازدواج او با سروان دکتر پیشوا عمر کوتاهی داشت. چند سال پس از فوت همسر اولش با دکتر بختیاری ازدواج کرد.
نامبرده در سال ۱۳۱۲ به دستور رضاشاه با درجه همردیف سروانی مشغول به خدمت در ارتش شاهنشاهی شد و این آغاز فعالیت زنان در ارتش شاهنشاهی ایران بود. در سال ۱۳۳۸ بعنوان اولین زن ایرانی به درجه سرتیپی ارتقاء یافت و در سال ۱۳۴۱ پس از ۳۰ سال خدمت در ارتش شاهنشاهی از خدمت بازنشسته شد. وی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷ چشم از جهان فرو بست.

‎🆔 @bargi_az_tarikh

#برگی_از_تقویم_تاریخ

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘